Zabitan Ve Tayfa Gemi Adamları Kurs İşlemi

Resmi olarak gemi adamı olabilmek için ise gemi adamı cüzdanı ve bazı görevler için gemi adamı yeterlik belgesi almak gerekecektir. Gemi adamları olarak nitelendirilen kişiler gemilerde görev yapan profesyonel ya da amatör çalışanlar olarak tarif edilebilir. Gemi adamı olabilmek için gerekli olan en önemli belge gemi adamı olur sağlık raporu olarak nitelendirilebilir.

Gemi adamı belgesi almak için T.C. vatandaşı olmak, sabıkası olmamak, uyuşturucu kullanmamak, öğrenim ve askerlik durumlarını belgelemek gibi şartlar da söz konusudur.

Gemi adamı olur raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir. Aynı yönergedeki koşullara göre faaliyet gösteren özel ya da kamu sağlık kuruluşlarının listesine liman başkanlıklarından ulaşabilirsiniz. Muayene sırasında İç hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Göz, Genel Cerrahi, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında muayeneler ve tetkikler yapılacaktır.

Zabitan Ve Tayfa Gemi Adamları Kurs İşlemi

Türk Vatandaşı olan mürettebata usulüne uygun olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüklerince verilir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tasdik (vize) edilir.

Liman Müdürlükleri

Denizcilik Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Gemiadamı Cüzdanı tanzim etmeye yetkili olan 7 Bölge Liman Müdürlüğü mevcut olup, İstanbul, İzmir, İçel, Samsun, Çanakkale, Trabzon ve Antalya illerimizde bulunmaktadır. Her bölge liman müdürlüğüne bağlı sicil limanları bulunmakta olup, İstanbul Bölge Müdürlüğüne ise 13 Liman Başkanlığı bağlı bulunmaktadır. Bunlar; 1- İstanbul, 2-Zonguldak, 3-Karadeniz Ereğli, 4-İzmit,5-Tekirdağ, 6-Silivri, 7-Enez, 8-Ambarlı,9-Şile, 10-Tuzla, 11-Kefken, 12-Karasu, 13-Yalova liman başkanlıklarıdır.

Bu itibarla, söz konusu kanunun anılan hükmü uyarınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü Gemi adamı Cüzdanı Büro Amirliği olarak İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 sicil limanı dışında diğer sicil limanlarından gelen vatandaşların talepleri yerine getirilememektedir.

İstenen Belgeler

Yeni Başvuru Yapacaklar İçin

  • Nüfus Cüzdanının aslı fotokopisi
  • Öğrenim Belgesi ( noter onaylı )
  • 12 Adet Resim
  • Sabıka Kaydı
  • İkametgâh Kağıdı
  • Askerlik Yapıldıysa Terhis Belgesi
  • 18 yaşından küçükler için noterden anne ve baba muvafakat namesi getirilecektir.

Gemi adamı sağlık raporu “gemi adamı olur sağlık raporu” tarafımızca alınır.

Gemi adamı raporu alan kişiler gerekli olan belgelerle birlikte sicil liman başkanlıklarına başvurarak işlemlerine başlayabilirler. Gemi adamı sağlık raporunda sorun çıkarsa ve itiraz etmek isterseniz liman sağlık birimine başvurarak rapora itiraz edebilirsiniz. Bu durumda itiraz konusu olan kişi hakem hastanesi niteliğinde olan sağlık kuruluşuna gönderilir. İki raporun çelişmesi durumunda ise ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtisas hastanesine gönderilir. İhtisas hastanesinin yaptığı sağlık yoklaması sonucu vereceği rapor kesin nitelikte olacaktır.

Raporun ilk temin edilmesinden sonra 2 yıl süre ile geçerli olması söz konusudur.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra gemi adamı olarak görev yapacağınız gemilerde çalışmaya başlayabileceksiniz.

 

Yukarı Dön